Tilvenning i barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.

Her søker du om plass

Vil man søke om plass i Kreativ barnehage skjer dette på Sandnes kommunes oppvekst-portal for barnehage og SFO. Søkere blir tatt inn etter barnehagens vedtekter.

Nyheter

Laster..