Lollipop

Lollipop er en 3-6-års avdeling med 24 barn og 4 voksne.

Vi som jobber på Lollipop er:

Cynthia: pedagogisk leder i 100% stilling

Christina: pedagog 2 i 40% stilling 

Mari: Konstituert pedagog 2 (barne og ungdomsarbeider) 100% stilling 

Berivan: pedagogisk medarbeider i vikariat til mars 2023, 100 % stilling 

June: Barne og ungdomsarbeider i 60% stilling. 

Margunn: Støttepedagog i 80 % stilling