AU/SU

Hvert år velges et utvalg bestående av 5 foreldrerepresentanter (en fra hver avdeling) og 1 ansattrepresentant som sammen med barnehageleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har ulike verv, og fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldre. AU er med på å gjennomføre ulike arrangementer, hvor foreldre og søsken er invitert.

Årets AU/SU er:

 • Navn: Avdeling: Verv:
  Johanne Kommeldal          Tottelotten          Leder
  Gaute Tengesdal Hompetitten Nestleder
  Bettina Maldal Ompalompa Barnas verneombud
  Camilla Høyem Tuttifrutti SU-representant
  Martin Bjerkreim Lollipop SU-representant
  Unni Hjorthaug   Ansatt-representant