AU/SU

Arbeidsutvalg AU og Samarbeidsutvalg er viktige organ for samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem.

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig, først og fremst det uformelle samarbeidet. Det formelle samarbeidet består at foreldreråd- som er hele foreldregruppen. Det velges en representant fra hver avdeling til et arbeidsutvalg, AU. Representantene fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldregruppen. Oppgavene i AU: leder, nestleder, barnas verneombud, 2 SU representanter. AU deltar også i praktiske oppgaver i løpet av året.
Barnehageloven pålegger barnehagene å opprette et Samarbeidsutvalg SU. I SU er det 2 representanter for foreldre, 2 for eier, 1 for de ansatte og barnehage-ledelsen sitter i SU. SU sine formelle oppgaver er å godkjenne årsplanen, planleggingsdager, vedtektsendringer og annet som er viktig for barnehagetilbudet, innholdet og barnehage-miljøet i barnehagen.

 

Årets AU/SU er:

 • Navn: Avdeling: Verv:
  Johanne Kommeldal          Hompetitten          Leder
  Geti Asghar Tuttifrutti  Nestleder
  Bettina Maldal Ompalompa Barnas verneombud
  Cato Liland Austbø Tottelotten  SU-representant
  Liv Marit Strømme Østebø Lollipop SU-representant
  Unni Hjorthaug   Ansatt-representant