AU/SU

Arbeidsutvalg AU og Samarbeidsutvalg er viktige organ for samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem.

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig, først og fremst det uformelle samarbeidet. Det formelle samarbeidet består at foreldreråd- som er hele foreldregruppen. Det velges en representant fra hver avdeling til et arbeidsutvalg, AU. Representanten blir valgt inn for to år.  Representantene fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldregruppen. Oppgavene i AU: leder, nestleder, barnas verneombud, 2 SU representanter. AU deltar også i praktiske oppgaver i løpet av året.
Barnehageloven pålegger barnehagene å opprette et Samarbeidsutvalg SU. I SU er det 2 representanter for foreldre, 2 for eier, 1 for de ansatte og barnehage-ledelsen sitter i SU. SU sine formelle oppgaver er å godkjenne årsplanen, planleggingsdager, vedtektsendringer og annet som er viktig for barnehagetilbudet, innholdet og barnehage-miljøet i barnehagen.

 

Årets AU/SU er:

 • Navn:

  Avdeling:

  Verv:

   Stian Strømdal 

   Tuttifrutti     

  Leder

  Geti Asghar

  Hompetitten   

  Nestleder

  Liv Marit Strømme Østebø

  Lollipop 

  Barnas verneombud

  Cato Litland Austbø

  Ompalompa 

  SU-representant

  Marianne Grundetjern Rykkvin 

  Tottelotten 

  SU-representant

  Unni Hjorthaug

   

  Ansatt-representant