Tottelotten

Tottelotten er en 0- 3 års avdeling med 12 barn og 4 voksne

På Tottelotten jobber::

Evy: Pedagogisk leder i 80% stilling

Unni: Pedagog 2 i 80% stilling

Marte: barne-og ungdomsarbeider i 100% stilling

Kristina: Pedagogisk medarbeider i 100% stilling 

Anne Siri: Pedagogisk medarbeider i 40% stilling