Tottelotten

Tottelotten er en 0- 3 års avdeling med 12 barn og 4 voksne

På Tottelotten jobber::

Hilde: Pedagogisk leder i 100% stilling

Evy: Pedagog 2 i 60% stilling

Christine: barne-og ungdomsarbeider i 100% stilling

Nadia: Pedagogisk medarbeider i 100% stilling

Anne Siri: Pedagogisk medarbeider i 40% stilling