Vår historie

Kreativ barnehage startet som en lekegruppe 2 dager i uken for 18 barn og med 3 ansatte i Klippen pinsemenighets lokaler i 1997

I 2001 ble førskolelærer Lisbeth Aasen ansatt, som sammen med styret begynte prosessen med å gjøre om leketilbudet til en korttidsbarnehage. I løpet av denne søknadsprosessen ble det foreslått av Sandnes kommune at Klippen burde drive en fulltidsbarnehage. Dette var spennende tanker og parallelt med søknad om godkjenning av korttidsbarnehagen, ble det også sendt søknader om tomt og utbygging. 

Byggingen av Kreativ barnehage på Bogafjell startet våren 2005, og vi hadde åpning 14.november 2005. Da tok vi i mot 76 barn i løpet av den første måneden. I dag har vi 85 barn fordelt på 5 avdelinger. 

Høsten 2012 startet en mindre utbygging som forbedret garderobene og ga økt lekeareal. 

August 2014 stod enda en Kreativ barnehage ferdig, denne gang på Hove, mellom Sandnes og Ganddal. Denne barnehagen har plass til 90 barn, fordelt på 5 avdelinger. 

Drivkraften i arbeidet er at vi ønsker i samarbeid med foreldrene å gi barna en god start på livet.  For oss innebærer det at barna lærer å lykkes i å omgås andre, at de får gode utviklingsmuligheter, -samspill og mestringsopplevelser. Det innebærer også at barna vet at de er ønsket og elsket av Gud, at de kan være seg selv og utvikle de gaver og talenter Gud har gitt dem.