Hompetitten

Hompetitten er en 3-6-års avdeling med 24 barn og 4 voksne.

Vi som jobber på Hompetitten er

Ingrid: pedagogisk leder i 100% stilling 

Mona: pedagog 2 i 100% stilling 

Vesna: barne og ungdomsarbeider i 60% stilling 

Ida: pedagogisk medarbeider i 100% stilling

Hamsa: pedagogisk medarbeider i 40 % stilling. 

Hilde: Støttepedagog i 80 % stilling.