Hompetitten

Hompetitten er en 4-6-års avdeling med 23 barn og 4 voksne

Vi som jobber på Hompetitten er

Ingrid: pedagogisk leder i 100% stilling 

Mona: pedagogisk 2 i 100% stilling

Diana: pedagogisk medarbeider i 100% stilling

Ida, pedagogisk medarbeider i 100% stilling

Magnhild Tove, støttepedagog 40% Styrka barnehage