Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager 2023 2024

  Planleggingsdagene barnehageåret 2023/2024:

 • Årsplan 2023- 2024

  Årets årsplan er klar:)

 • Planleggingsdager 2021/2022

  Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene så er barnehagen stengt og personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

 • September: Tilknytning og trygghet

  Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.
  Derfor er det viktig med god tid, trygghet og forutsigbarhet, for en god tilvenning.

 • Planleggingsdager 2020/2021

  Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.