Nyhetsarkiv

 • Planleggingsdager 2021/2022

  Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene så er barnehagen stengt og personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

 • September: Tilknytning og trygghet

  Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.
  Derfor er det viktig med god tid, trygghet og forutsigbarhet, for en god tilvenning.

 • Godt å være i gang igjen!

  Barnehagen var stengt i hele 5 uker, så nå var det SÅ fint å være i gang igjen.

 • Alle landets barnehager stenges

  Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Kreativ barnehage.

  Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

 • Planleggingsdager 2020/2021

  Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.