Planleggingsdager 2023 2024

Planleggingsdagene barnehageåret 2023/2024:

14.-15. august 2023
17.november 2023
2.april 2024
10.mai 2024
Barnehagen er stengt disse dagene

Minner også om at barnehagen har sommerstengt uke 28 og 29