Planleggingsdager 2021/2022

Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene så er barnehagen stengt og personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

Barnehageåret 2021/2022 vil ha følgende planleggingsdager:

16.aug 2021

12.nov 2021

03.jan 2022

19.april 2022

27.mai 2022