September: Tilknytning og trygghet

Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner. Derfor er det viktig med god tid, trygghet og forutsigbarhet, for en god tilvenning.

I løpet av tilvenningsperioden vil dere få en grundig oppstartsamtale sammen med en av pedagogene på avdelingen. 

Trygghetssirkelen er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Tilknytningspersonen skal fungere som en sikker havn, som blant annet betyr å ta imot barnet når det har behov for trøst og omsorg, og å være en trygg base for barnets utforsking, lek og læring.

I oppstartsamtalen vi skal ha i løpet av tilvenningsperioden vil vi snakke om trygghetssirkelen.