Godt å være i gang igjen!

Barnehagen var stengt i hele 5 uker, så nå var det SÅ fint å være i gang igjen.

Det er en annerledes barnehagehverdag, med en smittevernleder som styrer noe av dagene våre. Alle ansatte jobber ca samme vakt, slik at vi alltid er nok voksne til å ivareta faste smågrupper. Dette er en skikkelig fin måte å jobbe på, hvor vi blir godt kjent med hverandre. 

Vi tar en uke om gangen, da retningslinjene endrer seg raskt. Vær ikke redde for å spørre dersom dere har spørsmål!