Alle landets barnehager stenges

Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Kreativ barnehage. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

Det er viktig at alle, både enkeltpersoner og virksomheter, bidrar i den store dugnaden med å begrense smittespredningen. Vi ber derfor om forståelse for situasjonen og oppfordrer samtidig alle til å følge de faglige rådene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Barnehagen er i første omgang stengt fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Vi gjør oppmerksom på at dette kan utvides. Vi vil holde dere fortløpende oppdatert om situasjonen, og ber dere også følge med på Folkehelseinstituttets hjemmeside for informasjon.

Kommuneledelsen har bestemt at alle barnehager i Sandnes kommune skal holde åpent for de barn som har foresatte som har stillinger som er kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvis en foresatt har stilling som er kritisk samfunnsfunksjon, mens den andre foresatte ikke tilhører denne kategorien, skal barnet ikke være i barnehagen.

Det er viktig å huske at årsaken til tiltaket, er at smitte skal forhindres.

Kreativ barnehage oppretter tilbud for de barna som faller inn under de overnevnte kriterier fra og med mandag 16.mars.